Số điện thoại:
Password:
SANGTAO123
SANGTAO 123

Bản thu: 45

Gia nhập: 09/01/2017

Tina Huong2

Phong cách: 

2 năm trước

Huong Tina

Phong cách: 

2 năm trước

Huong Tina

Phong cách: 

2 năm trước

Tuan Map SG

Phong cách: 

3 năm trước

Dat Phuong Iphone

Phong cách: 

3 năm trước

DL Le Dang

Phong cách: 

3 năm trước

Vu Tri babershop v2

Phong cách: 

3 năm trước

BDS VIF

Phong cách: 

3 năm trước

Sinh Anh salon v3

Phong cách: 

3 năm trước

Dao tao lai xe

Phong cách: 

3 năm trước

Trang : 12...

Cong ty Suzy

38 lượt tải - 0 yêu thích

3 năm trước

Cham soc khach hang

13 lượt tải - 0 yêu thích

3 năm trước

Gara o to Ba thanh

8 lượt tải - 0 yêu thích

3 năm trước

Sinh Anh Hair

6 lượt tải - 0 yêu thích

4 năm trước

Cong Ty Tan Viet

5 lượt tải - 0 yêu thích

3 năm trước

Trang : 12...

1. Bạn chỉ được upload bản thu do chính bạn thể hiện, không phải bản thu của người khác hoặc ca sỹ. Nếu vi phạm BQT rất tiếc phải xóa bài hát đó hoặc cấm nick của bạn mà không báo trước.


2. Mỗi thành viên chỉ được phép upload tối đa 50 bản thu trong 1 ngày.


3. Lần đầu Upload, bạn được yêu cầu gửi bản vocal để thử giọng thì bản thu mới được duyệt.


Hỗ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger: hotro.frst1 & hotro.frst2

Skype: hotro.frst1 & hotro.frst2