Số điện thoại:
Password:
Lacde1806

Tiền thưởng: 49.980 VNĐ

Bản thu: 60

Gia nhập: 11/10/2015

Reset

Phong cách: 

1 năm trước

Tiêu Dao thán

Phong cách: 

1 năm trước

June Rain

Phong cách: 

1 năm trước

Tiêu Dao thán

Phong cách: 

1 năm trước

June Rain

Phong cách: 

1 năm trước

Giữ anh đi

Phong cách: 

2 năm trước

Giữ anh đi

Phong cách: 

2 năm trước

Giữ anh đi

Phong cách: 

2 năm trước

Giữ anh đi

Phong cách: 

2 năm trước

Trang : 12...

Tháng tư là lời nói ..

438 lượt tải - 0 yêu thích

3 năm trước

Tháng tư là lời nói ..

57 lượt tải - 0 yêu thích

3 năm trước

Ngày mai sẽ khác 1

42 lượt tải - 1 yêu thích

2 năm trước

Nhắn gió mây rằ ..

38 lượt tải - 0 yêu thích

3 năm trước

Ngày mai sẽ khác

25 lượt tải - 0 yêu thích

2 năm trước

Trang : 12...

1. Bạn chỉ được upload bản thu do chính bạn thể hiện, không phải bản thu của người khác hoặc ca sỹ. Nếu vi phạm BQT rất tiếc phải xóa bài hát đó hoặc cấm nick của bạn mà không báo trước.


2. Mỗi thành viên chỉ được phép upload tối đa 50 bản thu trong 1 ngày.


3. Lần đầu Upload, bạn được yêu cầu gửi bản vocal để thử giọng thì bản thu mới được duyệt.


Hỗ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger: hotro.frst1 & hotro.frst2

Skype: hotro.frst1 & hotro.frst2