Số điện thoại:
Password:
84938180049

Bản thu: 27

Gia nhập: 23/08/2019

Nam Mô A Di Đà Phật - HT

Phong cách: 

1 năm trước

Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát

Phong cách: 

1 năm trước

Nam Mô A Di Đà Phật 1

Phong cách: 

1 năm trước

A Di Đà Phật 7

Phong cách: 

1 năm trước

A Di Đà Phật 6

Phong cách: 

1 năm trước

A Di Đà Phật 5

Phong cách: 

1 năm trước

A Di Đà Phật 4

Phong cách: 

1 năm trước

A Di Đà Phật 3

Phong cách: 

1 năm trước

A Di Đà Phật 2

Phong cách: 

1 năm trước

A Di Đà Phật 1

Phong cách: 

1 năm trước

Trang : 123

Niệm Phật Kinh hành A Di ..

242 lượt tải - 0 yêu thích

1 năm trước

Lạy Phật 4 Chữ

210 lượt tải - 1 yêu thích

1 năm trước

Niệm Phật Điệu Kinh H ..

64 lượt tải - 0 yêu thích

1 năm trước

Niệm Phật Nhẹ 4 Chữ ..

51 lượt tải - 0 yêu thích

1 năm trước

Niệm Phật Nhiếp Tâm 4 ..

36 lượt tải - 1 yêu thích

1 năm trước

Trang : 12

1. Bạn chỉ được upload bản thu do chính bạn thể hiện, không phải bản thu của người khác hoặc ca sỹ. Nếu vi phạm BQT rất tiếc phải xóa bài hát đó hoặc cấm nick của bạn mà không báo trước.


2. Mỗi thành viên chỉ được phép upload tối đa 50 bản thu trong 1 ngày.


3. Lần đầu Upload, bạn được yêu cầu gửi bản vocal để thử giọng thì bản thu mới được duyệt.


Hỗ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger: hotro.frst1 & hotro.frst2

Skype: hotro.frst1 & hotro.frst2