Số điện thoại:
Password:
84938180049

Tiền thưởng: 0 VNĐ

Bản thu: 17

Gia nhập: 23/08/2019

Hòa thượng Niệm Phật 3

Phong cách: 

8 ngày trước

Hòa thượng Niệm Phật 2

Phong cách: 

8 ngày trước

Hòa thượng Niệm Phật

Phong cách: 

9 ngày trước

Niệm Phật chậm 1

Phong cách: 

11 ngày trước

Niệm Phật Hộ Niệm 4 chữ

Phong cách: 

1 tháng trước

Niệm Phật 6 chữ có mõ

Phong cách: 

1 tháng trước

Niệm Phật 4 chữ chậm có mõ

Phong cách: 

1 tháng trước

Niệm Phật Bấm số 4 chữ

Phong cách: 

2 tháng trước

Niệm Phật nhẹ 4 chữ

Phong cách: 

2 tháng trước

Trang : 12

Niệm Phật Kinh hành A Di ..

176 lượt tải - 0 yêu thích

1 tháng trước

Lạy Phật 4 Chữ

158 lượt tải - 1 yêu thích

2 tháng trước

Niệm Phật Điệu Kinh H ..

59 lượt tải - 0 yêu thích

2 tháng trước

Niệm Phật Nhẹ 4 Chữ ..

42 lượt tải - 0 yêu thích

2 tháng trước

Niệm Phật Nhiếp Tâm 4 ..

28 lượt tải - 1 yêu thích

2 tháng trước

Trang : 12

1. Bạn chỉ được upload bản thu do chính bạn thể hiện, không phải bản thu của người khác hoặc ca sỹ. Nếu vi phạm BQT rất tiếc phải xóa bài hát đó hoặc cấm nick của bạn mà không báo trước.


2. Mỗi thành viên chỉ được phép upload tối đa 50 bản thu trong 1 ngày.


3. Lần đầu Upload, bạn được yêu cầu gửi bản vocal để thử giọng thì bản thu mới được duyệt.


Hỗ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger: hotro.frst1 & hotro.frst2

Skype: hotro.frst1 & hotro.frst2