Số điện thoại:
Password:
84905290454

Bản thu: 5

Gia nhập: 14/10/2012

Hết thời gian

Phong cách: 

8 năm trước

Ngày Hạnh Phúc

Phong cách: 

8 năm trước

Lệ tình

Phong cách: 

8 năm trước

Người đến sau

Phong cách: 

8 năm trước

Người thứ ba

Phong cách: 

8 năm trước

Người thứ ba

15 lượt tải - 0 yêu thích

8 năm trước

Ngày hạnh phúc

11 lượt tải - 0 yêu thích

8 năm trước

Hết thời gian

6 lượt tải - 0 yêu thích

8 năm trước

Lệ tình

4 lượt tải - 0 yêu thích

8 năm trước

Người đến sau

2 lượt tải - 0 yêu thích

8 năm trước

1. Bạn chỉ được upload bản thu do chính bạn thể hiện, không phải bản thu của người khác hoặc ca sỹ. Nếu vi phạm BQT rất tiếc phải xóa bài hát đó hoặc cấm nick của bạn mà không báo trước.


2. Mỗi thành viên chỉ được phép upload tối đa 50 bản thu trong 1 ngày.


3. Lần đầu Upload, bạn được yêu cầu gửi bản vocal để thử giọng thì bản thu mới được duyệt.


Hỗ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger: hotro.frst1 & hotro.frst2

Skype: hotro.frst1 & hotro.frst2