Số điện thoại:
Password:
84902585253

Bản thu: 6

Gia nhập: 27/09/2013

Ông Bà Anh

Phong cách: 

4 năm trước

Ông Bà Anh

Phong cách: 

4 năm trước

Ông Bà Anh

Phong cách: 

4 năm trước

Ông Bà Anh

Phong cách: 

4 năm trước

Một Nhà - DaLAB, Vicky Nhung

Phong cách: 

4 năm trước

Hãy gọi cho tôi

1255 lượt tải - 0 yêu thích

7 năm trước

Nếu một ngày bạn cảm th ..

471 lượt tải - 0 yêu thích

7 năm trước

Ông Bà Anh

41 lượt tải - 0 yêu thích

4 năm trước

1. Bạn chỉ được upload bản thu do chính bạn thể hiện, không phải bản thu của người khác hoặc ca sỹ. Nếu vi phạm BQT rất tiếc phải xóa bài hát đó hoặc cấm nick của bạn mà không báo trước.


2. Mỗi thành viên chỉ được phép upload tối đa 50 bản thu trong 1 ngày.


3. Lần đầu Upload, bạn được yêu cầu gửi bản vocal để thử giọng thì bản thu mới được duyệt.


Hỗ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger: hotro.frst1 & hotro.frst2

Skype: hotro.frst1 & hotro.frst2