Số điện thoại:
Password:
Sương lạnh chiều đông
Người tạo: 84905859366
Chiều xưa phai nắng dấu mòn đưa lối. Soi bóng chung đôi mà hóa chia phôi. Sương lạnh chiều đông vương tiếng thở của người nguyện đợi chờ nghẹn ngào giờ tiễn đưa. Chợt thấy lòng rớt giữa hư vô .. [+]
Thông tin nhạc chuông
Bài hát: Sương lạnh chiều đông
Thời lượng: 00:42
Thể loại: Nhạc trữ tình
Lượt tải: 3
Yêu thích: 1
Ai nói với em

12 lượt tải - 1 yêu thích

Sương lạnh chiều đôn...

3 lượt tải - 1 yêu thích

Biển tình

3 lượt tải - 1 yêu thích

cây bã đậu

5 năm trước

Sương lạnh chiều đôn...

84905859366

3 lượt tải - 1 yêu thích

Sương lạnh chiều đôn...

84905859366

1 lượt tải - 1 yêu thích

Sương lạnh chiều đôn...

anhthieu

0 lượt tải - 0 yêu thích