Số điện thoại:
Password:

Soạn MATKHAU gửi 9224 để lấy lại mật khẩu đăng nhập


Phát Nguyện Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc.
Người tạo: 84937252868
Tất cả hành giả tu tịnh độ đều chỉ một tâm nguyện được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nay đây đoạn công án trích từ lời tổ sư đã thu âm thành tiếng rất hay và nhiếp thọ. .. [+]
Thông tin nhạc chuông
Bài hát: Phát Nguyện Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc.
Thời lượng: 00:55
Thể loại: Nhạc tâm linh
Lượt tải: 0
Yêu thích: 0
Kinh Hành Niệm Phật ...

12 lượt tải - 1 yêu thích

Kinh Hành Niệm Phật ...

7 lượt tải - 1 yêu thích

[Niệm Phật]- Niệm Ph...

6 lượt tải - 0 yêu thích

Phát Nguyện Vãng San...

84937252868

0 lượt tải - 0 yêu thích