Số điện thoại:
Password:
Nắm lấy tay anh
Người tạo: 84938848482
Nắm tay nhau thật chặt Giữ tay nhau thật lâu Để hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường Đến khi tim ngừng đập và đôi ngừng đi... Thì đôi ta cũng sẽ không ra rời .. [+]
Thông tin nhạc chuông
Bài hát: Nắm lấy tay anh
Thời lượng: 00:39
Thể loại: Nhạc trẻ
Lượt tải: 59
Yêu thích: 1
Quang Tao Cái Boong...

165 lượt tải - 0 yêu thích

Nắm lấy tay anh

59 lượt tải - 1 yêu thích

Nắm lấy tay anh 1...

18 lượt tải - 0 yêu thích

Quang Tao Cái Boong...

12 tháng trước

Nắm lấy tay anh

1 năm trước

Nắm lấy tay anh

Kenzo1987

103 lượt tải - 2 yêu thích

Nắm lấy tay anh

84938848482

59 lượt tải - 1 yêu thích

Nắm lấy tay anh remi...

Kenzo1987

40 lượt tải - 1 yêu thích