Số điện thoại:
Password:
Khuất ver 2
Người tạo: PhucNguyen
► Lyric : Khuất - Quân Đao Những lời xin lỗi của tôi có lẽ bây giờ đã không kịp nữa rồi. Ở sâu nấm mộ, ở bốn tất đất... quan tài của em đã đặt rồi. Người con gái mà trao cho tôi tình yêu .. [+]
Thông tin nhạc chuông
Bài hát: Khuất ver 2
Thời lượng: 00:55
Thể loại: Rap Việt
Lượt tải: 1
Yêu thích: 0
Người Ta

11 lượt tải - 0 yêu thích

Lý Cây Bông

8 lượt tải - 0 yêu thích

Phác Họa Đời Con...

4 lượt tải - 0 yêu thích

Chung Tình 2 1

4 năm trước

Chung Tình 2

4 năm trước

Khuất ver 2

4 năm trước

Khuất ver 2

PhucNguyen

1 lượt tải - 0 yêu thích