Số điện thoại:
Password:

Soạn MATKHAU gửi 9224 để lấy lại mật khẩu đăng nhập


[Niệm Phật]- Niệm Phật A Di Đà Phật Cùng Đại Chúng -- Hộ Niệm - Cộng Tu
Người tạo: 84937252868
Đây Là Những Điệu Niệm Phật Thu Âm Từ Niệm Phật Đường, Cộng Tu cho tất cả hành giả niệm Phật. Gieo duyên Tịnh Độ, Vừa Bồ Thí Tài, Bố Thí Pháp, Gieo nhân Phật đến tất cả mọi người .. [+]
Thông tin nhạc chuông
Bài hát: [Niệm Phật]- Niệm Phật A Di Đà Phật Cùng Đại Chúng -- Hộ Niệm - Cộng Tu
Thời lượng: 00:50
Thể loại: Nhạc tâm linh
Lượt tải: 6
Yêu thích: 0
Kinh Hành Niệm Phật ...

12 lượt tải - 1 yêu thích

Kinh Hành Niệm Phật ...

7 lượt tải - 1 yêu thích

[Niệm Phật]- Niệm Ph...

6 lượt tải - 0 yêu thích

[Niệm Phật]- Niệm Ph...

84937252868

6 lượt tải - 0 yêu thích