Số điện thoại:
Password:

Soạn MATKHAU gửi 9224 để lấy lại mật khẩu đăng nhập


Nam Mô A Di Đà Phật - Tam Thời Hệ Niệm
Người tạo: 84937252868
Đây là giai điệu niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật kinh hành được trích lục từ Pháp Hội Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm. Rất hay tất cả hành giả tạo phước đức công đức. Tạo Tịnh Độ tại nhân gian trên từ .. [+]
Thông tin nhạc chuông
Bài hát: Nam Mô A Di Đà Phật - Tam Thời Hệ Niệm
Thời lượng: 00:44
Thể loại: Nhạc tâm linh
Lượt tải: 0
Yêu thích: 0
Kinh Hành Niệm Phật ...

12 lượt tải - 1 yêu thích

Kinh Hành Niệm Phật ...

7 lượt tải - 1 yêu thích

[Niệm Phật]- Niệm Ph...

6 lượt tải - 0 yêu thích

Nam Mô A Di Đà Phật ...

84937252868

0 lượt tải - 0 yêu thích