Số điện thoại:
Password:
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
Người tạo: 84938180049
A Di Đà Phật- Quý Phật tử thể tải các điệu niệm Phật của Hòa thượng về làm nhạc chuông cho điên thoại ! A Di Đà Phật [+]
Thông tin nhạc chuông
Bài hát: Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
Thời lượng: 00:50
Thể loại: Nhạc tâm linh
Lượt tải: 0
Yêu thích: 0
Niệm Phật Kinh hành ...

242 lượt tải - 0 yêu thích

Lạy Phật 4 Chữ

210 lượt tải - 1 yêu thích

Niệm Phật Điệu Kinh ...

64 lượt tải - 0 yêu thích

Nam Mô Quan Thế Âm B...

Hoiquanadida

3 lượt tải - 1 yêu thích

Đại Bi Đại Từ . Nam ...

Hoiquanadida

0 lượt tải - 1 yêu thích