Số điện thoại:
Password:
Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát
Người tạo: Hoiquanadida
Những Bài Khai Thị, Giai Điệu Niệm Phật Cho Tất Cả Hành Giả Tu Tịnh Độ trích lục từ Pháp hội Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự- Đạo Tràng Từ Nghiệp. .. [+]
Thông tin nhạc chuông
Bài hát: Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát
Thời lượng: 00:55
Thể loại: Nhạc tâm linh
Lượt tải: 0
Yêu thích: 0
Kinh Hành Niệm Phật ...

12 lượt tải - 1 yêu thích

Kinh Hành Niệm Phật ...

7 lượt tải - 1 yêu thích

[Niệm Phật]- Niệm Ph...

6 lượt tải - 0 yêu thích

Nam Mô Đại Thế Chí B...

Hoiquanadida

1 lượt tải - 1 yêu thích