Số điện thoại:
Password:
Chú đại bi tiếng Phạn
Người tạo: YenNhi549
Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni 1. Namah Ratnatrayaya. 2. Namo Arya- 3. VaLokitesvaraya. 4. Bodhisattvaya 5. Mahasattvaya. 6. Mahakaruniakaya. 7. Om. 8. Sarva Rabhaye. 9. Sudha .. [+]
Thông tin nhạc chuông
Bài hát: Chú đại bi tiếng Phạn
Thời lượng: 00:51
Thể loại: Nhạc chuông
Lượt tải: 0
Yêu thích: 0
Chú đại bi ( Tiếng P...

5461 lượt tải - 3 yêu thích

Chú đại bi tiếng Phạ...

0 lượt tải - 0 yêu thích

A Di Đà Phật ( Tiếng...

0 lượt tải - 0 yêu thích

Không có dữ liệu