Số điện thoại:
Password:
Chú đại bi ( Tiếng Phạn)
Người tạo: 84903863800
Chú Đại Bi được rút ra từ Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni của Phật Quán Thế Âm. Gọi tắt là Chú Đai Bi. Chú Đại Bi có thảy là 84 câu, 415 chữ. [+]
Thông tin nhạc chuông
Bài hát: Chú đại bi ( Tiếng Phạn)
Thời lượng: 00:35
Thể loại: Nhạc chuông
Lượt tải: 5461
Yêu thích: 3
Chú đại bi ( Tiếng P...

5461 lượt tải - 3 yêu thích

Chú đại bi tiếng Phạ...

0 lượt tải - 0 yêu thích

A Di Đà Phật ( Tiếng...

0 lượt tải - 0 yêu thích

Chú đại bi ( Tiếng P...

84903863800

5461 lượt tải - 3 yêu thích