Số điện thoại:
Password:
Có em chờ
Người tạo: TungSonPro
Từ lần đầu tiên ta đi bên nhau Anh đã biết tim mình đánh rơi rồi Từ lần đầu tiên môi hôn trao nhau Anh đã biết không thể yêu thêm ai. Cách em cười cong môi, cách anh lặng lẽ ngồi Ngồi nhì .. [+]
Thông tin nhạc chuông
Bài hát: Có em chờ
Thời lượng: 00:53
Thể loại: Nhạc trẻ
Lượt tải: 0
Yêu thích: 0
Help 2

204 lượt tải - 1 yêu thích

Cao khoe thong minh ...

111 lượt tải - 0 yêu thích

An Phật chung một ướ...

40 lượt tải - 0 yêu thích

Nơi ta chờ em 1

29 ngày trước

Nơi ta chờ em

29 ngày trước

Có em chờ

AdminSangtao

51 lượt tải - 0 yêu thích

Có em chờ 1

AdminSangtao

18 lượt tải - 0 yêu thích

Có em chờ

TungSonPro

0 lượt tải - 0 yêu thích